TERVISEKASSA

OÜ Uku Hambaravi liitus alates 12.02.2018 täiskasvanute hambaravihüvitise süsteemiga. Samuti saab meil  kasutada hambaproteesihüvitist.

Haigekassa hüvitab aastas kindlustatutele hambaraviteenuse alljärgnevas määras:

Hüvitise taotlemise õigust omab kindlustatud isik, kes on Hüvitise taotlemiseks vajalik Hüvitise määrad alates 01.01.2018 ja omaosaluse %
19–62-aastane ravikindlustatud patsient arveldamine toimub automaatselt 60€ aastas, omaosalus 50%
vähemalt 63-aastane arveldamine toimub automaatselt 105 € aastas, omaosalus 15%
vanadus- või töövõimetus-pensionär arveldamine toimub automaatselt 105€ aastas, omaosalus 15%
alla 1-aastase lapse ema arveldamine toimub automaatselt 105€ aastas, omaosalus 15%
suurenenud hambaraviteenuse vajadusega arveldamine toimub automaatselt. Vajalik saada arstitõend, mis tõendab tervishoiuteenuse tagajärjel suurenevat hambaraviteenuste vajadust 105€ aastas, omaosalus 15%
rase arveldamine toimub automaatselt 105€ aastas, omaosalus 15%
vähemalt 63-aastane vanadus- või töövõimetuspensionär arveldamine toimub automaatselt. 260€
3 aasta jooksul

 

Täpsemat informatsiooni hambaraviteenuse hüvitisest leiate haigekassa kodulehelt 
http://www.tervisekassa.ee

Tervisekassa infotelefon (+372) 669 6630.