HAIGEKASSA

OÜ Uku Hambarvi ei ole liitunud 1. juulist rakenduva täiskasvanute hambaravihüvitise süsteemiga, kuid toome siinkohal ikkagi ära uue süsteemi hüvitised.

Haigekassa hüvitab aastas kindlustatutele hambaraviteenuse alljärgnevas määras:

Hüvitise taotlemise õigust omab kindlustatud isik, kes on Hüvitise taotlemiseks vajalik Hüvitise määrad alates 01.07.2017 ja omaosaluse %
19–62-aastane ravikindlustatud patsient arveldamine toimub automaatselt 30€ aastas, omaosalus 50%
vähemalt 63-aastane arveldamine toimub automaatselt 85€ aastas, omaosalus 15%
vanadus- või töövõimetus-pensionär arveldamine toimub automaatselt 85€ aastas, omaosalus 15%
alla 1-aastase lapse ema arveldamine toimub automaatselt 85€ aastas, omaosalus 15%
suurenenud hambaraviteenuse vajadusega arveldamine toimub automaatselt. Vajalik saada arstitõend, mis tõendab tervishoiuteenuse tagajärjel suurenevat hambaraviteenuste vajadust 85€ aastas, omaosalus 15%
rase arveldamine toimub automaatselt 85€ aastas, omaosalus 15%
vähemalt 63-aastane vanadus- või töövõimetuspensionär kindlustatu esitab avalduse hambaproteesi tegijale ning hambaproteesi tegija esitab avalduse koos arvega haigekassale. 260€
3 aasta jooksul

 

Täpsemat informatsiooni hambaraviteenuse hüvitisest leiate haigekassa kodulehelt 
http://www.haigekassa.ee

Haigekassa infotelefon (+372) 669 6630.